Facebook Twitter Youtube Google

Vakıf İlkeleri

 • Özürlüler Vakfı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sı ve yasalarına uymayan hiçbir faaliyet ve organizasyonu gerçekleştirmez ve yasalara uygun olmayan faaliyetlerde de yer almaz.
 • Özürlüler Vakfı, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inanmaktadır. Sivil toplum kuruluşlarının, demokrasinin ve hukukun üstünlüğünü geliştirmekte etkin olduklarını düşünmektedir. O nedenle tüm sivil toplum kuruluşlarının ve özellikle de özürlülerle ilgili sivil toplum kuruluşlarının daha fazla olması ve gelişmesi taraftarıdır. Bu konuda üzerine düşeni yapmaktadır ve yapmaya da devam edecektir.
 • Özürlüler Vakfı, din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin her türlü düşünceye saygı duyar.
 • Özürlüler Vakfı, sorumluluğunun bilinci ile ahlaki ilkelere bağlı olarak hareket eder ve bu ilkelerden ödün vermez.
 • Özürlüler Vakfı, özürlülerin sorunlarının çözümü için amatör bir ruhla, gönüllülük esasına göre profesyonellerle, profesyonelce çalışmalar yürütür.
 • Özürlüler Vakfı, özürlülerle ilgili çalışma yapan kamu ve özel kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve bireylerle işbirliği içinde çalışmaya hazırdır. Bu konuda gelecek her türlü işbirliği teklifine, Özürlüler Vakfı’nın ilkelerine, tüzüğüne, çalışma alanına uygun olduğu müddetçe açıktır.
 • Özürlüler Vakfı, özürlülerin sorunlarının çözümünün çok boyutlu olduğunun bilincindedir. Bu sorunları çözmek için toplumsal işbirliğine inanır ve kalıcı çözümlerin oluşması için çalışır. Bilimsel veriler ve yöntemlerin çözüm için gerekli olduğunu savunur ve bu yönde hareket eder.
 • Özürlüler Vakfı, özürlülerle ilgili çalışmaları kendi tekelinde görmez, bu konuda en iyiyi yaptığını, her şeyi bildiğini iddia etmez.
 • Özürlüler Vakfı, özürlülerle ilgili gelen her türlü proje teklifini değerlendirmeye alır, Vakfın kuruluş amaçları ile örtüşen projelere destek verir.
 • Özürlüler Vakfı, hiçbir kuruluş, siyasi parti, kişi veya kişilere bağımlı değildir. Bağımsızlığından asla ödün vermez.
 • Özürlüler Vakfı, hiçbir kimseyle, kuruluşla veya sivil toplum kuruluşu ile gereksiz polemiğe girmez. Tüm eylemleri (işleri-faaliyetleri), projeleri açıktır. Gerekliliğine inandığında bunları kamuoyuna sunmaya hazırdır. Çatışma yerine uzlaşmayı, konuşma yerine iş yapmayı tercih eder.
 • Özürlüler Vakfı, Vakıf olmanın bilinci ile yardımın gizliliği esasına inanır ve zaten yapması gereken hizmetleri kamuoyu oluşturmak için araç olarak kullanmaz.
 • Özürlüler Vakfı, sivil toplum kuruluşu gibi hareket eder, bu kimliği ile gündemde olmaya özen gösterir.
Copyright © 2016 Her Hakkı Saklıdır | Mobil Versiyon Mavigen Digital Agency