Ne Yapıyoruz

Ne Yapıyoruz

Özürlüler Vakfı , sadece bir yardım kuruluşu değildir .Türkiye’de yaşayan engellilerin eğitimden sağlığa, ekonomiden sanayiye, kültür ve sanattan spora her alana etkin katılımları ve hayatın her alanında varolması için çaba göstermektedir. Bu konuda yapılması gereken çözümleri zamanla adım adım hayata geçirmiş ve geçirmektedir.

İlke ve Değerlerimiz

Özürlüler vakfı güçlü ve erdemli olmayı,özveriyi, katılımcılığı, şeffaflığı, güvenilirliği, duyarlılığı, başarıyı desteklemeyi ve ödüllendirmeyi, ülkesine ve insanlığa katkıda bulunmayı ilke edinmiştir.

Paydaşlarımız
  • Hizmet Alanlar (Engelliler Ve Aileleri ,Engelliler İle İlgili Çalışma Yapan Uzmanlar)
  • Çalışanlar ( Ekip Arkadaşlarımız ,Gönüllülerimiz )
  • Akademik Çevre (Fizyoterapi ,Hukuk, Mimari,Özel Eğitim ve Tıp)
  • Üniversiteler
  • Sivil Toplum Kuruluşları (Dezavantajlı tüm gruplar)
  • Kamu Kurumları
  • Basın-Yayın Organları
  • Hükümet
  • Yerel Yönetimler
NE YAPIYORUZ ?
Atölye ve Çalıştaylar

Atölye çalışmalarıyla 2003 yılında Türkiye’de yeni bir sayfa açtık . Engellilere yönelik yaptığımız bu çalışmalarda önceliğimiz sivil toplum,yerel yönetimler, özel eğitim merkezleri,kamu ve özel sektörün dikkat sınırlarını genişletmek, engelliler ve ailelerinin yaşadığı problemler için özgün çözüm yolları bulmalarını sağlamak için atölyeler ve çalıştaylar düzenliyoruz.

Atölye ve Çalıştaylar hakkında daha fazla bilgi edinin
Bilimsel Toplantılar

Günlük hayatta her insan birtakım zorluklar, sorunlar ve sınırlamalarla karşılaşmaktadır. Ancak toplumun bir kesimi için bu durum gelip geçici değil, süreklilik arz eden bir yaşam döngüsüdür. “Engelli” olarak adlandırılan bu grup fiziksel, ruhsal ya da sosyal birtakım etkenler nedeni ile toplumun diğer kesimlerinden daha güç bir yaşam sürdürmektedir.

Vakıf olarak herkesin temel haklar,özgürlük ve adil fırsatlar konusunda eşit olduğuna inanıyoruz. Hak temelli yaklaşıma göre engellilerin ayrımcılığa, eşitsizliğe, onur ve haysiyet kırıcı davranışlara maruz kalmaları ve bireysel özerkliklerinin tanınmaması engelliliği bir insan hakları sorunu yapmaktadır. İnsan hakları, evrensel ve herkes için geçerlidir. Biz, engellilerin de bu haklardan sonuna kadar yararlanması gerektiğine inanıyoruz.

Engelliliğin hak temelli bir yaklaşımla ele alınması gerektiği, bu yaklaşımın politik alanda güç etkisi yaratması ve ulusal düzeydeki yasal düzenlemelere hız kazandırması, engellilerin kendilerine yönelik teknolojik gelişmelerden haberdar olması için kapsamlı bir etkinlik olan Özürlüler Kongre Sergi ve Sosyal Etkinlikleri düzenliyoruz.

Bilimsel Toplantılar hakkında daha fazla bilgi edinin
Bilgilendirme Toplantıları

Ülkemizde yasal düzenlemelere ve gösterilen çabalara karşın, ne yazık ki engelliler toplum yaşamına çok sınırlı ölçüde katılabilmektedir. Eğitim, sağlık, istihdam, yaşam alanları, konusunda hala eksikliklerimiz olduğunu kabul etmeliyiz. Engelli bireyin topluma entegrasyonu ve fırsat eşitliğini sağlayan toplum bilincinin gelişebilmesi için engellilerin, ailelerinin ve sivil toplum örgütlerinin ortak çabası gereklidir. Engellilerin yaşam standartlarının yükseltilmesi için gerekli hukuksal düzenlemelerin oluşturulması, uygulanması, tartışılması, engelli bireyin bağımsızlaştırılması için toplantılar düzenliyoruz.

Bilgilendirmel Toplantılar hakkında daha fazla bilgi edinin
İlköğretim Toplantıları

İlköğretim öğrencilerinin engellilik konusunda farkındalıklarının artması ve engelli akranlarıyla iletişim kurmalarına yönelik hazırlanmış formal olmayan eğitim metoduyla hazırlanmış drama ve oyun teknikleri kullanılarak anlatılan toplan düzenliyoruz . Ayrıca öğrencilere Engellilik konusundaki fikir ve bilgilerini ölçmek adına ön test- son test uygulaması yapıyoruz.

İlköğretim Toplantıları hakkında daha fazla bilgi edinin
Sosyal Yardım

Engellilerin ortez –protez, tekerlekli sandalye ,tedavi materyalleri ,sosyal destek, gıda, kıyafet vb taleplerini “Haydi Gülümse Sağlık ve Sosyal Yardım Destek Programı” kapsamında karşılıyoruz. Program 2008 yılından beri devam etmektedir.

Sosyal Yardım hakkında daha fazla bilgi edinin
Savunuculuk

Özürlüler Vakfı , engelli hakları ve uluslararası standartlarca belirlenmiş insan haklarını savunmayı amaç edinmiştir. Engelli bireyin günlük yaşam etkinliklerine özgürce katılma olanağından mahrum bırakılması ayrımcılık, haksızlığa uğrama, bina ve açık alanlara fiziksel erişimin engellenmesi, uygun barınma ya da konut bulmada yaşanılan zorluklara dikkat çekmek için eylemler ve kampanyalar düzenlenmektedir.

Savunuculuk hakkında daha bilgi edinin.

 - 
English
 - 
en
Turkish
 - 
tr