Biz Kimiz

Biz Kimiz?

Özürlüler Vakfı, 1998 yılında kurulan ve kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. Özürlüler Vakfı normal bir kişinin kişisel ya da sosyal yaşantısında kendi kendisine yapması gereken işleri, bedensel veya ruhsal yeteneklerindeki kalıtımsal ya da sonradan olma herhangi bir noksanlık sonucu yapamayan (bedensel, zihinsel, görme, işitme, süreğen hastalıklar) herkesi temsil eder.

Özürlüler Vakfı yürüttüğü tüm çalışmaların temeline eşitlik ilkesini yerleştirmiştir. Akılcılık, bilimsellik, gerçekçilik, tutarlılık ve ileriyi görebilme gücü vakfın yaptığı çalışmalarda belirleyici özelliktir. Vakıf kuruluşundan bu yana olaylara ve gelişmelere bu şekilde yaklaşmış ve yorumlamıştır. Gelişen dünyanın değişen koşullarını karşılayabilmek için çalışma stratejisinin en önemli öğesi olan hedef seçiminde hayalci olmamış, her koşulda aklın ve bilimin öncülüğünde hareket etmiştir.

Özürlüler Vakfı İlkeleri :
 • Özürlüler Vakfı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sı ve yasalarına uymayan hiçbir faaliyet ve organizasyonu gerçekleştirmez ve yasalara uygun olmayan faaliyetlerde de yer almaz.
 • Özürlüler Vakfı, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inanmaktadır. Sivil toplum kuruluşlarının, demokrasinin ve hukukun üstünlüğünü geliştirmekte etkin olduklarını düşünmektedir. O nedenle tüm sivil toplum kuruluşlarının ve özellikle de dezavantajlı bireylerle ilgili sivil toplum kuruluşlarının daha fazla olması ve gelişmesi taraftarıdır. Bu konuda üzerine düşeni yapmaktadır ve yapmaya da devam edecektir.
 • Özürlüler Vakfı din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin her türlü düşünceye saygı duyar.
 • Özürlüler Vakfı, sorumluluğunun bilinci ile ahlaki ilkelere bağlı olarak hareket eder ve bu ilkelerden ödün vermez.
 • Özürlüler Vakfı, dezavantajlıların sorunlarının çözümü için amatör bir ruhla, gönüllülük esasına göre profesyonellerle profesyonelce çalışmalar yürütür.
 • Özürlüler Vakfı, dezavantajlılarla ilgili çalışma yapan kamu ve özel kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve bireylerle işbirliği içinde çalışmaya hazırdır. Bu konuda gelecek her türlü işbirliği teklifine Özürlüler Vakfı’nın ilkelerine, tüzüğüne, çalışma alanına uygun olduğu müddetçe açıktır.
 • Özürlüler Vakfı, özürlülerin sorunlarının çözümünün çok boyutlu olduğunun bilincindedir. Bu sorunları çözmek için toplumsal işbirliğine inanır ve kalıcı çözümlerin oluşması için çalışır. Bilimsel veriler ve yöntemlerin çözüm için gerekli olduğunu savunur ve bu yönde hareket eder.
 • Özürlüler Vakfı, özellikle engellilerle ilgili çalışmaları kendi tekelinde görmez, bu konuda en iyiyi yaptığını, her şeyi bildiğini iddia etmez.
 • Özürlüler Vakfı, dezavantajlı bireylerle ilgili gelen her türlü proje teklifini değerlendirmeye alır. Vakfın kuruluş amaçları ile örtüşen projelere destek verir.
 • Özürlüler Vakfı hiçbir kuruluş, siyasi parti, kişi veya kişilere bağımlı değildir. Bağımsızlığından asla ödün vermez.
 • Özürlüler Vakfı hiçbir kimseyle, kuruluşla veya sivil toplum kuruluşu ile gereksiz polemiğe girmez. Tüm eylemleri (işleri-faaliyetleri), projeleri herkese açıktır. Gerekliliğine inandığında bunları kamuoyuna sunmaya hazırdır. Çatışma yerine uzlaşmayı konuşma yerine iş yapmayı tercih eder.
 • Özürlüler Vakfı, vakıf olmanın bilinci ile yardımın gizliliği esasına inanır ve yapması gereken hizmetleri kamuoyu oluşturmak için araç olarak kullanmaz.
 • Özürlüler Vakfı sivil toplum kuruluşu gibi hareket eder, bu kimliği ile gündemde olmaya özen gösterir.

 - 
English
 - 
en
Turkish
 - 
tr