Bilimsel Toplantılar

BİLİMSEL TOPLANTILAR

Günlük hayatta her insan birtakım zorluklar, sorunlar ve sınırlamalarla karşılaşmaktadır. Ancak toplumun bir kesimi için bu durum gelip geçici değil, süreklilik arz eden bir yaşam döngüsüdür. “Engelli” olarak adlandırılan bu grup fiziksel, ruhsal ya da sosyal birtakım etkenler nedeni ile toplumun diğer kesimlerinden daha güç bir yaşam sürdürmektedir.

Vakıf olarak herkesin temel haklar,özgürlük ve adil fırsatlar konusunda eşit olduğuna inanıyoruz. Hak temelli yaklaşıma göre engellilerin ayrımcılığa, eşitsizliğe, onur ve haysiyet kırıcı davranışlara maruz kalmaları ve bireysel özerkliklerinin tanınmaması engelliliği bir insan hakları sorunu yapmaktadır. İnsan hakları, evrensel ve herkes için geçerlidir. Biz, engellilerin de bu haklardan sonuna kadar yararlanması gerektiğine inanıyoruz.

Engelliliğin hak temelli bir yaklaşımla ele alınması gerektiği, bu yaklaşımın politik alanda güç etkisi yaratması ve ulusal düzeydeki yasal düzenlemelere hız kazandırması, engellilerin kendilerine yönelik teknolojik gelişmelerden haberdar olması için kapsamlı bir etkinlik yapmaya karar verdik. İlk organizasyon 2003 yılının “Avrupa’da Engelliler Yılı” ilan edilmesi nedeniyle 13-15 Haziran 2003 tarihinde Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi’nde Sayın Cumhurbaşkanımız Ahmet Necdet SEZER’in himayelerinde gerçekleştirilmiştir. 2003 yılında Türkiye’de ilk kez engellilerle ilgili geniş kapsamlı bir organizasyon yapıldı. Kongre bu tarihten itibaren engellilik konusunda toplumu bilinçlendirmeye yönelik, sürekliliği olan bir organizasyon haline geldi. Bu organizasyonun amacı; engellilerle ilgili yapılacak projelerin desteklenmesi; sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler, hukuk, tıp, mimar ve mühendislik gibi alanlarda çalışan uzmanları ,kurum ve kuruluşları bir araya getirmek, engelli sorunlarının doğru tespiti ve beraberinde engellilerin yaşam standartlarının düzeltilmesidir. Ayrıca, tespit edilen bu sorunların çözümünde başarılı olan gelişmiş ülkelerin konu ile ilgili uzman, kurum ve kuruluş temsilcileri bu toplantılara davet edilerek bilgi ve deneyimlerini aktarmaları sağlanmıştır. Periyodik aralalıklarla düzenlenen uluslararası katılımlı Özürlüler Kongre Sergi ve Sosyal Etkinlikleri toplumun ilgili tüm kesimlerini bir araya getirmeyi başarmıştır.Kongrede tartışılan konular ve çıkan sonuçlar sivil toplum, kamu ve özel kurumlar arasında iletişime; ortak hedeflere dönük işbirliğine katkı sağlamıştır.

FAALİYET RAPORLARI

2003 Kongre Sergi ve Sosyal Etkinlikler Faaliyet Raporu
2006 Kongre Sergi ve Sosyal Etkinlikler Faaliyet Raporu
2007 Kongre Sergi ve Sosyal Etkinlikler Faaliyet Raporu
2010 Kongre Sergi ve Sosyal Etkinlikler Faaliyet Raporu
2011 Kongre Sergi ve Sosyal Etkinlikler Faaliyet Raporu
2013 Kongre Sergi ve Sosyal Etkinlikler Faaliyet Raporu
2016 Kongre Sergi ve Sosyal Etkinlikler Faaliyet Raporu

SONUÇ BİLDİRGELERİ

2006 Kongresi Sonuç Bildirgesi
2007 Kongresi Sonuç Bildirgesi
2010 Kongresi Sonuç Bildirgesi
2011 Kongresi Sonuç Bildirgesi

KONGRE YAYINLARI

2006 Kitap Bölüm – 1
2006 Kitap Bölüm – 2
2006 Kongre Bildiri Kitabı
2007 Kongre Bildiri Kitabı
2011 Kongre Bildiri Kitabı

 - 
English
 - 
en
Turkish
 - 
tr