Bilgilendirme Toplantıları

BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI

Ülkemizde yasal düzenlemelere ve gösterilen çabalara karşın, ne yazık ki engelliler toplum yaşamına çok sınırlı ölçüde katılabilmektedir. Eğitim, sağlık, istihdam, yaşam alanları, konusunda hala eksikliklerimiz olduğunu kabul etmeliyiz.

Engelli bireyin topluma entegrasyonu ve fırsat eşitliğini sağlayan toplum bilincinin gelişebilmesi için engellilerin, ailelerinin ve sivil toplum örgütlerinin ortak çabası gereklidir.

Engelli olan olmayan tüm bireylerin yaşamın her alanına etkin katılımının sağlanması, toplumun tüm bireylerinin eşit koşullarda yaşayabilmesi için sorumluluk almaya davet ettiğimiz bu toplantılarda engellilerin yaşam standartlarının yükseltilmesi için gerekli hukuksal düzenlemelerin oluşturulması, uygulanması, tartışılması, engelli bireyin bağımsızlaştırılması konuları konuşulmuştur. Engelliler ve aileleri kendilerine sağlanan haklar konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığından bu toplantılarda gerekli bilgiler kendilerine verilmektedir. Toplantıların sonunda konunun uzmanları tarafından hazırlanmış bilgilendirme kitapçıkları katılımcılarla birlikte ilgili kurumlar ve uzmanlarla da paylaşılmaktadır. Kitaplar ve broşürler ücretsiz dağıtılmıştır.

Bilgilendirme Kitapçıkları

Bası Yarası ve Önleme Yolları
Doğru Tekerlekli Nasıl Verilir
Engelli Hakları
Engellilik Alanındaki Gelişmeler
Mimari Erişebilirlik Kılavuzu
Omurilik Yaralanması
Tekerlerli Sandalye Sağlık ve Bakım Rehberi
Tekerlerkli Sandalye ve Yastık Ölçüm Kılavuzu
Tekerlekli Sandalyede Yaşam Kılavuzu

 - 
English
 - 
en
Turkish
 - 
tr